Tyréns prisas i innovationstävlingen InfraAwards

Föreslagen geoteknisk förvaltningsmodell innehållande undersökningsdata, geokonstruktioner och tolkade geomodeller i 3D. Bild: Tyréns

Med sin digitala geotekniska förvaltningsplattform tar Tyréns hem förstaplatsen i innovationstävlingen InfaAwards, i tuff konkurrens med fyra andra finalister. Arrangör var InfraSweden2030, och syftet med innovationstävlingen var att få in förslag på lösningar som leder till en snabbare och resurseffektivare utveckling av transportinfrastrukturen.

Tyréns digitala geotekniska förvaltningsplattform sparar både tid och pengar inom projektering, byggande och förvaltning. Förvaltningsskedet är idag den svagaste länken i kedjan och avsaknaden av metoder och system för hantering av data innebär att stora värden går till spillo. Projektet syftar till att utveckla och implementera en förvaltningsmodul i ett befintligt projektsystem, vilket kommer få en positiv påverkan på kommande infrastrukturprojekt. Den nya modulen kommer hålla reda på installerade geokonstruktioner, till exempel pålar, permanenta sponter, stag och dylikt.

x

Under en högtidlig, digital prisutdelningsceremoni den 1 september presenterades vinnaren av Infra Awards 2021. Tävlingens fokus var innovationer med starka affärsidéer som skulle leda till snabbare och mer resurseffektiv utveckling av transportinfrastrukturen inom några år. Foto: Infra Awards

Mycket kul att få gehör för det behov som vi sedan länge har identifierat. Precis alla delar i transportsystemet byggs på jord eller i berg, vilket kräver kunskap om de geotekniska förhållandena. Förvaltningssystemet bidrar till att skapa ordning och reda på den skatt som finns i både tidigare undersökningar och de som varje dag fortsätter att samlas in. Möjligheten att utnyttja de smarta analyser som den pågående digitaliseringen medför blir därmed större.

– En av nyttorna är att vi då kan vara proaktiva i exempelvis drift och förvaltningen och genom analyser och samkörning med data från monitorering med olika typer av sensorer kan vi förhindra tåg- eller vägavstängningar på grund av skred. Vår lösning är en webbportal som för alla aktörer i projektering och byggskede kommer att utgöra ett efterlängtat nav i kommunikationen av all tillgänglig geotekniskt relaterad information, säger Mats Svensson, affärsutvecklare,Tyréns.

– Det känns verkligen roligt att vinna, framförallt eftersom det är ett erkännande för det arbete som vi lagt ner och våra utvecklingsplaner framåt. Vinsten ger oss alla råg i ryggen inför kommande utvecklingsarbete kring vår geotekniska förvaltningsplattform, säger Olof Friberg, GIS-strateg,Tyréns.

Juryns motivering lyder: "Med ett bevisat prov på uthållighet och ett genuint intresse av att hitta en holistisk lösning på ett utbrett problem inom bygg- och anläggningsbranschen, visar det vinnande laget på ett konkret sätt hur Re-use och information är det nya svarta. Att kombinera dessa två är grundbulten i det vinnande bidraget och ger höga hållbarhetspoäng. Genom hög samverkan inom branschen tror juryn dessutom på att vinnarna kommer lösa nöten med bred implementering."