Nu lanseras en ny karttjänst för järnväg

Foto: Christer Wiik

Nu lanseras en ny webbaserad karttjänst med fokus på järnvägsnätet. I Nationella Järnvägsdatabasen, NJDB, finns all trafikerad järnväg i Sverige; den statliga anläggningen, kommunala spår, industrispår, hamnspår och museijärnvägar. Det skriver Trafikverket på sin nyhetsportal.

Karttjänsten är ett resultat av det projekt som avslutades i fjol, där man byggde upp den Nationella Järnvägsdatabasen, NJDB.
NJDB har varit ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Transportstyrelsen där målet är en beskrivning av det samlade svenska järnvägsnätet som är känd, efterfrågad, lättåtkomlig och kvalitetssäkrad. NJDB innehåller data från 350 infrastrukturförvaltare. Projektet pågick under 3 år och syftet var att bygga upp en samlad databas för det svenska järnvägsnätet.
Totalt samlades 150 mil järnväg in från 350 stycken infrastrukturförvaltare. Man lade in 1400 plankorsningar som ägs av andra än Trafikverket. Det återstår att lägga in data om tunnelbana och spårväg, vilket kommer att göras fortlöpande under hösten allteftersom data levereras.
Databasen omfattar alla spåranläggningar som förvaltas av infrastrukturförvaltare och spårinnehavare som har tillstånd från Transportstyrelsen – det är Trafikverket, kommuner, Inlandsbanan, Arlandabanan, Öresundsbrokonsortiet, hamnar, industrier och andra privata aktörer.
Källa: Trafikverket

Läs mer:
https://njdbwebb.trafikverket.se