Nu invigs dubbelspåret genom Gamla Uppsala

Vy över Gamla Uppsala. Foto: Jan Norrman / Riksantikvarieämbetet / Wikipedia

Den 17 september invigs det nya dubbelspåret genom Gamla Uppsala för full trafik. Det innebär höjd säkerhet, bättre miljö, och en utökad kapacitet från 8 till 24 tåg i timmen. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Det nya dubbelspåret i norra Uppsala är cirka 4 kilometer långt och sträcker sig från Tycho Hedéns väg i söder till E4 i norr, där det ansluter till det befintliga dubbelspåret mot Gävle. Vid Gamla Uppsala kyrka har spåret lagts i en 610 meter lång tunnel vilket minskar bullret och förbättrar miljön i det kulturhistoriskt känsliga området.
Byggtiden för hela projektet har varit drygt fyra år, varav cirka tre år för bygget av den nya järnvägen.
Fyra plankorsningar har byggts bort, vilket förbättrar tillgängligheten, framkomligheten och säkerheten i området.
Källa: Trafikverket