Tågfärjetrafik ökar mellan USA och Mexiko

Sedan 2007 har CG Railway bedrivit denna logistiskt lättillgängliga terminal i Mobile, Alabama, USA. CG Railways Mobile Rail-anläggning är utrustad med spårförsedda ramper som leder till fartygen för att möjliggöra lossning och lastning av järnvägsvagnar, vilket är ett snabbt och bekvämt lastalternativ. Foto: CGR

Amerikanska företaget Genesee & Wyoming tillkännagav den 5 september att det hade bildat ett samägt bolag med SEACOR Holdings, som ägs av CG Railway, operatören av tågfärjetrafik mellan amerikanska staden Mobile i delstaten Alabama och Coatzacoalcos i Mexiko. Villkoren för detta joint venture avslöjades inte.

Genesee & Wyoming äger eller hyr 121 korta linjer och bedriver regional godstrafik i Nordamerika, Europa och Australien med 7500 anställda.

Tågfärdstjänsten, som etablerades 2001, transporterar för närvarande cirka 10 000 vagnslaster per år. Dessa innehåller bland annat kemikalier, raffinerat socker, stål och papper. På kort sikt planerar det nygrundade joint venture att investera i befintliga fartyg för att förbättra servicens tillförlitlighet.

- Vi är engagerade i att förbättra järnvägsfartygets prestanda genom att utnyttja SEACORs sakkunskap inom marina verksamheter, säger Kevin Wild, vice vd för tågoperatören CGR.

- Vår strategi går ut på pålitlig service kombinerad med närsjöfartens kostnadseffektivitet. Därmed uppnår vi 50 procent kortare transiteringstid jämfört med landvägstransporter. Så skapar vi ett övertygande alternativ för kunder som flyttar varor mellan östra USA och Kanada till och från södra och centrala Mexiko.

CGR-affären omfattar också en järnväg i USA-klass III i Mobile, som engagerar järnvägsaktörerna G & W: s Alabama & Gulf Coast Railway, samt BNSF, Canadian National, CSX, Kansas City Southern och Norfolk Southern. Coatzacoalcos levereras varorna av den mexikanska fraktoperatören Ferrosur, nu en del av Ferromex-nätverket.

- Tågoperatören CGR skapar en naturlig förlängning av våra järnvägstjänster i syfte att nå den snabbt växande marknaden i centrala och södra Mexiko", säger G & W: s chefsjurist Michael Miller, som betonar samtidigt att man ser fram emot att arbeta med Ferrosur och Ferromex för att utöka den nuvarande kundbasen.

Källa: Genesee & Wyoming