Samarbetet mellan Alstom och Amtrak stimulerar USA:s ekonomi

Nya höghastighetståget för amerikanska tågoperatören Amtrak, Avelia Liberty. Bild: ALSTOM

Samarbetet mellan Amtrak och Alstom har stimulerat USA:s ekonomi. Produktionen av Amtraks nya Acela-tåg har skapat över 1300 jobb och har förstärkt den ekonomiska situationen hos företagen i 27 delstater.

Partnerskapet mellan Amtrak och Alstom, för produktion av nya generations Acela-tåg, en order som ökar den amerikanska tågoperatören Amtraks förmåga att transportera passagerare snabbare och med högre komfortnivå, har förbättrat ekonomin och stabiliserat verksamheten hos en mängd företag över hela USA.

Chefen för Alstoms fabrik i Hornell, New York, Michael MacDonald, konstaterade:

- Vi är stolta över att ha valts ut av Amtrak, inte bara för att utforma och bygga nya det höghastighetståget Avelia Liberty, utan också för att tillhandahålla långsiktigt tekniskt stöd och leverera reservdelar och delar för underhåll till de nya tågen. Alstom samarbetar med leverantörer över hela landet för detta projekt, och framväxten av en industribransch för höghastighetståg här i USA håller på att bli verklighet. 

Alstom, ansvarig för produktionen av den nya rullande materielen, har engagerat cirka 250 tillverkningsleverantörer i 27 olika delstater över hela landet. Drygt 1300 jobb har genererats i nästan 90 samhällen i hela USA. Det har skapats nya, hållbara, högteknologiska och tekniska jobb även i New York.