Trafikverket snabbutbildar nyanlända ingenjörer

Kursdeltagarna läser nu en förberedande utbildning men fick under en dag bekanta sig med Trafikverksskolan där de kommer att gå resten av sin utbildning. Foto: Malin Nyman

Järnvägsutbildning för nyanlända

När järnvägsbranschen skriker efter kompetens skapar Trafikverket en snabbutbildning för nyanlända ingenjörer. 50 elever har nu påbörjat Järnvägsutbildning för nyanlända på Trafikverksskolan i Ängelholm. Osama Al Nasrallah vill ladda om och skapa ett liv här. Han är utbildad el- och elektroingenjör från Syrien och idag är han för första gången på Trafikverksskolan i Ängelholm. Om tre månader, efter kurser i yrkessvenska, fortsätter utbildningen här och i juni 2018, när han tar examen, är han i princip garanterad anställning.

– Jag vill bidra till samhället, mitt intryck är att hela gruppen vill bidra och jobba. Vi vill ladda om och skapa ett nytt liv här, säger Osama Al Nasrallah.

Andreas Sjöberg är avdelningschef HR på Trafikverket och initiativtagare till projekt JUNA som står för Järnvägsutbildning för nyanlända.

– Det hela började egentligen med ett rop från branschen. De hade svårt att få rätt kompetens och visste inte hur de skulle lösa rekryteringen. Samtidigt hade vi regeringsuppdraget att erbjuda nyanlända praktik, och då väcktes idén till projekt JUNA. Redan tidigt var det viktigt att skapa ett ordentligt projekt, att göra något på riktigt, säger Andreas Sjöberg.

Trafikverksskolan i Ängelholm fick uppdraget att driva projektet och snabbt knöts viktiga kontakter. Helsingborgs stad och arbetsförmedlingen hanterade rekryteringen och en förberedande utbildning. Rönnegymnasiet i Ängelholm och AMF kärnan i Helsingborg kunde erbjuda utbildning och lokaler, och branschaktörer och Trafikverksskolan tillförde branschspecifika föreläsare, praktikplatser, studiebesök och lärare i järnvägsämnen.