Underhållsarbete på Södra stambanan mellan Lund och Hässleholm

Foto: SJ

Stängs under vissa helger för upprustningsarbeten

Trafikverket byter ut kontaktledningarna på sträckan Lund–Hässleholm, för att minska antalet störningar. Av säkerhetsskäl stängs all trafik av under de helger som arbetet pågår.

Under avstängningen pågår arbete med att byta ut kontaktledningarna längs sträckan. Samtidigt utförs också andra underhållsarbeten. Hela arbetet planeras att vara klart under 2018, med efterarbeten under 2019.

Tågtrafiken mellan Lund och Hässleholm är stängd under helgerna i veckorna 35, 40, 45, 47 och 49. Avstängningstiden för alla veckorna är alltid från lördag klockan 01.15 till måndag klockan 03.00. Vecka 35 stängs trafiken av från lördag den 2 september 2017 klockan 01.20 till måndag den 4 september 2017 klockan 03.00.