"Ostlänken får inte försenas"

Bild: Next Norrköping

Utbyggnadstakten viktig

– Det är positivt att Ostlänken nu ska börja byggas. Trafikverket vill investera i ökad kapacitet i järnvägsnätet och jag ser det här förslaget som en bra utgångspunkt. Men jag tror att frågan om hastighet och utbyggnadstakt kommer fortsätta debatteras och jag ser fram emot en konstruktiv dialog med regeringen, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

Trafikverket har nu överlämnat förslag till ny nationell infrastrukturplan för perioden 2018-2029 till regeringen. I den framgår att Ostlänken börjar byggas under planperioden, dock med 250 km/h som högsta hastighet, istället för planerade 320 kilometer i timmen.

– Detta följer inte den överenskommelse vi har med staten genom Sverigeförhandlingen. Här förväntar vi oss ett förtydligande från regeringen. Ett höghastighetsnät är viktigt för framtida generationer och behövs för att vi ska kunna bygga ihop Sverige på ett klokt sätt. Det är sällan nya stambanor byggs i Sverige och jag tycker därför att vi ska använda oss av den senaste tekniken, säger Kristina Edlund (S).

Trafikverket har pekat ut sträckan Linköping-Norrköping som den mest överbelastade på södra stambanan. Sträckan är en flaskhals som hindrar både regional och nationell trafik.

– Var tredje förvärvsarbetande östgöte pendlar in till Linköping. Eftersom Trafikverket tar hänsyn till det regionala utvecklingsperspektivet tar jag för givet att sträckan Linköping-Norrköping blir första etapp när Ostlänken börjar byggas. Det är den sträckan där det idag är störst kapacitetsbrist, fortsätter Kristina Edlund (S).