Västmetron ett steg närmare målet

Den tidigare tunnelbanelinjen har förlängts 14 kilometer västerut från Gräsviken i Helsingfors till Esbo. Sträckan har 13 nya stationer, alla under jord. Karta: Västmetron

I slutet av augusti tog den finländska huvudstaden Helsingfors västmetro igen ett steg närmare målet. Helsingfors stads trafikverk HST godkände anordningen som styr metrotrafiken, berättade sändaren YLE.  Anordningen styr bland annat växlarna och visar var metrotågen befinner sig.

Västmetrobolaget förberder sig som bäst för att HST ska ta över de nya metrostationerna och hela metrospåret. Efter att HST tagit över dröjer det ungefär fyra veckor innan metrotrafiken kan köra igång.

De fyra veckorna behövs för att testa och ta i bruk olika system. I praktiken kan metrotrafiken alltså börja tidigast i slutet av september.

Enligt HST:s vd Ville Lehmuskoski är det sannolikt att öppningsdatumet infaller på ett veckoslut. Tidpunkten har diskuterats med Helsingforsregionens trafik och Västmetrobolaget.

- Det är klokast att ta västmetron i bruk på ett veckoslut, eftersom passagerarmängderna då är mindre. Eventuella problem skulle orsaka mindre skador för samhället, säger Lehmuskoski.

Beslutet om projektet togs år 2006 av Esbo stadsfullmäktige och 2009 inleddes arbetet. Västmetron byggdes i två etapper, de åtta första stationerna öppnar i slutet av september 2017 och den andra delen 2020.