Kalifornien behöver utveckla sin järnväg

Foto: California Department of Transportation

Ny forskningsrapport om Kaliforniens ekonomi

California Department of Transportation, Caltrans, har släppt en forskningsrapport om hur statens stora passagerar- och godstågsystem bidrar till Kaliforniens ekonomi, samt en överblick över möjligheterna för järnväg att möta statens behov och utmaningar i framtiden.

– Järnväg är en grundläggande del av vårt transportsystem som spelar en strategisk roll för att möta Kaliforniens transportbehov, säger Malcolm Dougherty, chef för Caltrans.

"Rail och California Economy" presenterar fallstudier och analys av järnvägs gods- och persontåg på markanvändning, trafikstockningar, rörligheten för olika typer av varor och de viktiga bidrag som dessa faktorer spelar för att stödja statens komplexa och aktiva ekonomi.