Så ska tunnelbanan dras genom Barkarby

Tunnelbanetorget, Barkarbystaden, Järfälla. Visionsbild 2025. Bild: Järfälla kommun

Planeringen för tunnelbanan till Barkarby är nu inne i slutfasen. Det handlar om tunnelbanans Blå linje ska som förlängas från Akalla till Barkarby station. Runt den nya stationen Barkarbystaden växer en helt ny stadsdel fram. Nu har SLL, Stockholms läns landsting, släppt en ny film som visar stationerna och var de hamnar. Det skriver SLL i ett pressmeddelande.

Under hela sommaren har förslaget till järnvägsplan för tunnelbanan till Barkarby visats upp, här på webben och på bibliotek och andra platser i både Järfälla och Stockholm. Nu går det även att se en film om tunnelbanan till Barkarby.
 - Filmen visar på ett lättöverskådligt sätt hur vi tänker oss att det ska bli, det är ju inte alla som vill eller kan sätta sig in i alla de handlingar som hör till järnvägsplanen, säger projektchef Anna Nylén.

Järnvägsplanen beskriver hur tunnelbanan ska byggas och vilken mark som behövs. Där finns också en samrådsredogörelse som beskriver hur synpunkter som har kommit in har tagits om hand. Dessutom består den av skisser, kartor, miljökonsekvensbeskrivning med mera.
Fram till och med den 29 augusti pågår det som kallas för granskning av järnvägsplanen. 
Källa: SLL

Läs mer: www.nyatunnelbanan.sll.se/sv/barkarby
www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/Nya-tunnelbanan/