Utbyggnaden av Barkarby fortsätter

Bild: Järfälla kommun

Nu har kommunstyrelsen i Järfälla tagit beslut om att detaljplanera nästa etapp i Barkarby – Barkarbystaden IV – som innehåller tunnelbanestation med två uppgångar och 1 600 nya bostäder.

Den nya detaljplanen omfattar Barkarbystadens framtida tunnelbanestation med två uppgångar, torg, lokaler för kontor, handel och offentlig service samt 1 600 bostäder. Området kommer att ha en tät och hög bebyggelse med stort inslag av stadsliv tack vare närheten till tunnelbanestationerna.

– Nästa etapp av Barkarbystaden utgör en viktig del av tunnelbanans utbyggnad och blir även platsen för en av två tunnelbanestationer i Järfälla. Utöver bostadstillskottet innebär det ett attraktivt läge för kontorsetableringar, handel och övrig service, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Detaljplanen för Barkarbystaden IV ska möjliggöra fortsatt utbyggnad av expansiva Barkarby i enlighet med avtalet för utbyggnad av tunnelbanan. Planområdet innehåller planerade byggrätter om cirka 230 000 kvadratmeter där 70 procent är bostäder och 30 procent lokaler.