Kallhäll station prisad

Kallhäll i Järfälla kommun är en pendeltågsstation på Mlarbanan. Stationen är belägen drygt 21 kilometer nordväst om Central. Foto: Holger Ellgaard

Varje år delar Järfälla kommun ut ett byggnadsmärke för att belöna och uppmärksamma god byggnadskultur. Priset röstas fram av kommuninvånarna och i år gick priset till den nya pendeltågsstationen i Kallhäll.

– Alla Järfällabor fick rösta på sitt favoritobjekt bland sju nominerade förslag på vår webb och vår facebooksida. Det är en mer öppen och demokratisk process i år och det är vi glada över, säger Aphram Melki (C) som är ordförande i byggnadsmärkesberedningen och i miljö- och bygglovsnämnden.Källor: Trafikverket, Järfälla kommun