Trafikverket informerar om infrastrukturarbeten söder om Sundsvall

Sundsvall C. Foto: Christer Wiik

2017-2025 planerar och genomför Trafikverket flera åtgärder på vägar och järnvägar i Sundsvall. Detta för att göra det smidigare och tryggare för resenärer och gods att färdas i Sundsvallsområdet. Många åtgärder sker mellan Njurunda och Sundsvall. Det skriver Trafikverket i ett nyhetsbrev.

Följande åtgärder planerar Trafikverket och dess entreprenörer att genomföra:
* Väg 562, gamla E4: Ombyggnad i etapper mellan Njurundabommen och Sundsvall. Planerad byggtid 2017-2020 (start Njurundabommen - Nolby).
* Dingersjö mötesstation: Planerad byggtid 2018-2020 med efterarbeten till 2022.
* Centrumupprustning Njurundabommen: Planerad byggtid 2019-2021.
* Dingersjö - Sundsvall dubbelspår: Planerad byggtid 2023-2027.

Vad gäller den sistnämnda åtgärden skall ombyggnaden, enligt Trafikverket, ses som en delinvestering i ett framtida dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle. Med ett fullständigt dubbelspår till Gävle är målet att restiden mellan Sundsvall och Stockholm ska vara ca 2 timmar. Idag tar det 3,5 timmar med snabbtåg. Dagens järnväg mellan Dingersjö och Sundsvall är kurvig. Trafikverket
behöver hitta en så rät linje som möjligt för två nya spår som klarar att tågen kör 250 km/h, skriver myndigheten i sitt nyhetsbrev.
Källa: Trafikverket