Nigeria storsatsar på järnvägen

Foto: NIB/Wikimedia Commons

Nigeria planerar investeringar på nära 40 miljarder dollar för att modernisera sitt järnvägsnät. Målsättningen är att lägga grunden för en diversifiering av ekonomin, något som Nigerias regering eftersträvar och som i stor utsträckning förhindras av vägtransporternas kaotiska tillstånd och den låga kapaciteten för godstransporter på järnväg. Det skriver tidningen La Tribune Afrique.

Enligt tidningen vill Nigeria göra sig av med sitt oljeberoende efter oljeprisets nedgång de senaste åren, och har gjort ekonomisk diversifiering till högsta prioritet. För det måste transportnätet förbättras så att flödet av varor mellan inlandet och hamnarna blir smidigare.

I järnvägspaketet ingår bland annat en andra linje mellan landets två städer, en 1100 kilometer lång sträcka mellan Lagos och Kano. Man planerar även att bygga en kustbana som förbinder Lagos med  staden Calabar i östra delen av landet.

Dessa två projekt väntas gå lös på 20 miljarder dollar. Projekten kommer att finansieras av Exim Bank, Kinas export- och importbank, som redan betalat ut 5,9 miljarder dollar till nigerianska staten. Även bygget av järnvägslinjerna väntas gå till en kinesiska entreprenör.

Amerikanska General Electric rustar samtidigt upp drygt 3500 kilometer järnväg, från Lagos till Port Harcourt.