DSB Uppland säljs till Transdev Sverige

Foto: NIB/Wikimedia Commons

Danska DSB säljer sin svenska gren DSB Uppland till Transdev Sverige. DSB Uppland är operatör av Upptåget som trafikerar Upplands Väsby, Arlanda, Uppsala och Gävle för Upplands Lokaltrafiks räkning.
Köpet förväntas vara slutfört den 1 september, förutsatt att det godkänns av berörda myndigheter. Köpeskillingen har inte offentliggjorts.
DSB Uppland genererade en vinst på 115 miljoner kronor under de senaste två åren. Anledningen till avyttringen är enligt DSB bolagets övergripande policy att fokusera på hemmamarknaden.