DSB utökar beställning av Talgo-tågset

Talgo ska leverera åtta tågsätt med vardera 442 platser till DSB. Foto: Talgo

DSB har beslutat att öka kapaciteten för de åtta Talgo-tågsätt som man har beställt för användning på linjen till Hamburg. DSB såg att den internationella biljettförsäljningen ökade före pandemin och att det skulle bidra till att möta en växande efterfrågan på mer klimatvänliga transporter.

I februari 2020 undertecknade DSB ett avtal om att Talgo ska leverera åtta tågsätt med vardera 442 platser. Beställningen bygger på Talgo 230-plattformen och kommer att liknade ECx-stadstågsätt som beställts av Deutsche Bahn. Tågen är planerade att gå i tjänst 2023, klarar upp till 200 kilometer i timmen och dras av Siemens Mobility Vectron-lok. DSB har nu beslutat att öka antalet vagnar till 492 platser per tåg.

– Med denna investering ger DSB danskarna en ökad möjlighet att välja en miljövänlig resa, säger vd Flemming Jensen. '' DSB kommer att ha större kapacitet att möta förväntad framtida efterfrågan på hållbara tågresor utomlands när pandemin är över och folk börjar resa igen".