Citybanan lyfter Mälardalens tågtrafik

Visionsvy över det kommande resecentret i Strängnäs som ska stå klart senare i år. Illustration: Ettelva Arkitekter
De nya tågen för Mälartrafiken tillverkas av Stadler. Bild: Stadler/Mälab
Regionaltågssystemet i Mälardalen med omnejd. Karta: Mälab

När Citybanan invigs i Stockholm den 10 juli i år innebär det även ett lyft för tågtrafiken i hela Mälardalen eftersom åtta av tio tågresor i regionen börjar eller slutar i Stockholm. Ansvariga för kollektivtrafiken i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län har enats om en satsning på utökad och förbättrad regionaltågstrafik.

Text: Annika Wihlborg

Det rör sig om en omfattande och långsiktig satsning som bland annat innebär investeringar i nya tåg som börjar levereras 2019, byggnationen av en ny tågdepå, introduktionen av det nya länsöverskridande biljettsystemet Movingo samt ett utökat trafikutbud för tågresenärer i hela Mälardalen. Investeringar i nya tåg gäller fyra linjer där SJ ansvarar för trafiken inom ramen för ett fyraårigt trafikavtal. Trafikavtalet mellan SJ och Mälab innebär att SJ kör fyra linjer med bidrag från landstinget, medan tre linjer kör SJ vidare på rent kommersiell grund. Utökningar av trafiken planeras på samtliga linjer.

Nytt biljettsystem för smidigare övergångar
Den stora förändringen med det nya biljettsystemet Movingo, som lanseras hösten 2017, är att Movingo gäller både på regionaltåg och på den trafik som bedrivs av Länstrafiken Örebro, SL, UL, Sörmlandstrafiken, VL och Östgötatrafiken. Det blir därmed möjligt att utan extra kostnad göra anslutningsresor med den lokala buss- och spårtrafiken, eller växelvis nyttja både exempelvis regionaltåg och SL-pendeltåg på samma sträcka.

De nya tåg som köps in och börjar levereras 2019 anskaffas via Transitio, ett vagnbolag som ägs av de kollektivtrafikansvariga i Sverige. Tågen kommer trafikera linjerna Svealandsbanan, Sörmlandspilen, Norrköping – Nyköping, Nyköpingsbanan och UVEN. Den Schweiziska tågtillverkaren Stadler, som bland annat leverera MTR Express tåg, vann upphandlingen och kommer att leverera 33 nya dubbeldäckartåg. På övriga linjer har Mälab tecknat avtal med trafikoperatörer som trafikerar med egna tåg.

–Flera faktorer bidrar till att jobbpendlingen med tåg väntas öka de kommande åren, däribland en positiv konjunkturutveckling och en befolkningsökning. Vi påbörjade utökningen av tågtrafiken i Mälardalen redan i december 2016, men när Citybanan invigs möjliggör det förstås ytterligare kapacitetsökningar, säger Mälabs vd Mårten Levin.

Nyinköpta tåg servas på depå i Eskilstuna
– För resenärerna i Mälardalen medför invigningen av Citybanan många fördelar, däribland en ökad stabilitet i trafiksystemet, vilket även kan generera något kortare restider eftersom vi kan planera tidtabellerna på ett mer effektivt sätt. Fler resenärer kommer dessutom att kunna erbjudas sittplats, även när antalet resenärer väntas öka framöver. Med det nya biljettsystemet river vi gränserna mellan den regionala tågtrafiken och den anslutande busstrafiken, vilket gör det enklare och smidigare för fler att pendla både till och från Stockholm, säger Mårten Levin.

De nya tågen kommer att servas och underhållas på den nya depå som byggs på Gredby bangård i anslutning till Eskilstuna centralstation. För närvarande pågår stomarbetet och hösten 2018 räknar man med kunna driftsätta depån. Den nya depån, som kommer att bestå av en verkstad med fyra spår, en hall för utvändig tvätt och sanering samt uppställningsspår med plattformar för invändig städning, gör Eskilstuna till ett strategiskt viktigt nav för hela Mälardalens tågtrafik.

Utökad trafik på sju linjer
De fyra linjer som SJ trafikerar med bidrag från landstinget är "Svealandsbanan" Örebro - Eskilstuna - Stockholm. Här planeras mellan två och fyra nya avgångar i vardera riktningen, "Nyköpingsbanan" Norrköping - Nyköping - Stockholm. Här planeras tre nya avgångar i vardera riktningen på vardagar. När de nya tågen kommer utökas trafiken ytterligare. "Sörmlandspilen" Hallsberg - Katrineholm - Stockholm. Här planeras två nya avgångar i vardera riktningen. Den fjärde landstingssubventionerade linjen är "Uven", som trafikerar sträckan Linköping - Norrköping - Eskilstuna - Västerås – Sala. Här planeras tre nya tåg i vardera riktningen mellan Eskilstuna och Västerås. De tre linjer som SJ kör kommersiellt, utan bidrag från landstinget, trafikerar sträckorna Västerås- Stockholm, Uppsala-Stockholm samt Gävle-Stockholm-Linköping. Mellan Västerås och Stockholm planeras en viss utökning av lördagstrafiken och rusningstrafiken, mellan Uppsala och Stockholm utökas antalet dubbeldäckartåg och på sträckan Gävle-Stockholm-Linköping planeras för en viss trafikökning mellan Stockholm och Linköping.

 

 

 

Bildtext IMG 0594:

Mårten Levin, vd på Mälab. Foto; Mälab

 

Bildtext exterior1:

 

 

Bildtext ETD visualisering:

Den nya depån i Eskilstuna står klar hösten 2018. Bild: Mälab

 

Vy över Västerås station på Mälarbanan, som just nu håller på att byggas ut för att möta ökad trafik. Foto: Christer Wiik