Nu har pendeltågen på Citybanan börjat rulla

Bild: Miljöpartiet Stockholm.

Idag började pendeltågen rulla på Citybanans egna spår. Det innebär ett historiska lyft för både pendeltågsresenärerna i Stockholms län och för hela landets tågtrafik. Citybanans drift är en del i överenskommelsen om kollektivtrafikens framtida finansiering mellan Alliansen och Miljöpartiet.

Citybanan är en historisk utbyggnad av kollektivtrafiken i länet. Den ger två nya stationer och helt nya resandemöjligheter för pendeltågstrafikresenärerna i länet, då pendeltågen får egna spår i Citybanans tunnel och övriga tåg får gå själva på de befintliga spåren på ytan.

- Citybanan är en historisk satsning med betydelse för hela Sverige. Ett tack till alla som gjort den möjlig, liksom den breda politiska uppslutning som vunnits för satsningen. När vi nu landat bygget ska det komma människor till del i attraktivare, punktligare och snabbare pendeltågstrafik. De första stegen tas redan i höst, säger Kristoffer Tamsons (M) trafiklandstingsråd.

Citybanan innebär också en modernisering av pendeltågstrafiken. Promenaden i den tidigare trånga passagen, ofta kallas Suckarnas gång, under Centralstationen ersätts av breda luftiga mellanplan på de nya stationerna. Det ska ge mindre trängseln och lättare byten mellan tunnelbana och pendeltåg på både Centralen och Odenplan.

- Det här innebär en efterlängtad ökad kapacitet och tvärförbindelser som gynnar hela länet. Tack vare Miljöpartiets överenskommelse med Alliansen har vi också sett till att säkra finansieringen av driften. Det betyder att vi kan köra så mycket tåg som den fantastiska utbyggnaden gör möjligt, säger Susanne Nordling (MP).

Det kommer också att vara tillåtet att ta med cyklar på nya pendeltågsstationen Stockholm Odenplan via uppgång Vanadisvägen, under lågtrafik.

5 sätt som Citybanan gör kollektivtrafiken bättre

1.Avlastar trafiken i och genom centrala Stockholm och möjliggör ökad kapacitet i hela systemet.

2.Skapar en ny tvärförbindelse utan att resenärerna behöva byta tåg för de som börjar sin resa utanför centrala Stockholm.

3.Två helt nya stationer som bidrar till minskad trängseln och underlättar biljettvisering tack varje kopplingen mellan pendeltåg, tunnelbana och buss.

4.Mindre störningskänslig samt mer regelbunden och förutsägbar pendeltågstrafik.

5.Möjliggör att utveckla trafiken framöver till att bli än mer attraktiv för att därmed öka kollektivtrafikens resandeandel.

Fakta om Citybanan

En 6 kilometm lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm. Banan blir en del av SL:s pendeltågsnät. Två nya stationer: Stockholm City och Stockholm Odenplan. En 1,4 km lång järnvägsbro i Årsta.

Infarten till Stockholm Central är överbelastad med tåg. Med Citybanan fördubblas kapaciteten och tågen kan gå tätare och punktligare.

 Citybanan byggs i samarbete mellan Trafikverket, Stockholms läns landsting och SL samt Stockholms stad. Därtill med medfinansiering från kommuner och regioner/län i Stockholm-Mälardalen.

Kostnad: 16,8 miljarder kronor (prisnivå 2007)

Trafikstart: 10 juli 2017.