MP: ”Förbättra för synskadade i Citybanan”

Bild på Mats Dellrud och Malin Karlsson från Miljöpartiet. Foto: Miljöpartiet  

Plattformsväggarna på Citybanan är ett viktigt framsteg för säkerheten inte minst för synskadade resenärer. Samtidigt saknas det mest grundläggande för att synskadade ska kunna hitta på de nya stationerna.
-Bristerna måste åtgärdas omedelbart, säger Malin Karlsson (MP) trafikpolitisk talesperson.

I somras invigdes Citybanan. Den är ett fantastiskt tillskott för kollektivtrafikresenärerna i länet. Samtidigt ser vi allvarliga brister i planeringen som gör det svårt för synskadade resenärer att hitta i de nya stationerna, särskild station Stockholm City.
-Det saknas taktila ledstråk från perrongen till hissar och rulltrappor och på mellanplanen. Men också från pendeltåg till tunnelbana. Det är med ledstråken synskadade orienterar sig. Nu får de rådet att följa väggarna där det finns papperskorgar och tidningsställ med mera i vägen. Så kan det inte vara på Stockholms mest moderna station, säger Mats Dellrud från tillgänglighetsutskottet i Miljöpartiets Jämställdhets- och mångfaldskommitté.

Därför lämnar Miljöpartiet på dagens Trafiknämnd tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet in en skrivelse där vi kräver att det här åtgärdas.
-Kollektivtrafiken är ingen hinderbana. Det är viktigt att den är trygg och tillgänglig även för synskadade. På så vis ökar deras frihet och färre blir utelämnade till den illa fungerande färdtjänsten, säger Malin Karlsson.

Det finns mer som behöver åtgärdas. Idag byter rulltrappor riktning på Citybanans stationer. I rusningstrafik när många går av går fler rulltrappor upp från perrongen. Vi förstår att det är motiverat, men idag finns inga tydliga regler för hur det sker. Det måste bli förutsägbart så att de synskadade vet vad som gäller.
-Det är också för låg volym på utropen så att synskadade måste ha tur för att hamna tillräckligt nära för att höra när tåget går och var. Det här påverkar förstås även många andra resenärer. Det måste vara enkelt att fixa, säger Malin Karlsson.
- Citybanan är ett lyft. Plattformsväggar en stor framgång för ökad trygghet och tillgänglighet. Nu måste åtgärder vidtas för att synskadade bättre ska kunna få tillgång till Citybanan.