Jernbanedirektoratet går fullt ut i molnet

– Det är glädjande att Jernbanedirektoratet tar steget in i molnet i det här skedet. Tillsammans med våra partners skapar vi molnlösningar som är förenliga med säkerhetsöverväganden och gällande nationella regler, säger Mats Brandt, chef för offentlig sektor på Tieto i Sverige. Foto: Tieto

Den nyetablerade norska myndigheten Jernbanedirektoratet har valt att lägga 100 procent av verksamheten i molnet med hjälp av Tieto. Med beslutet bryter myndigheten ny mark, då norska offentliga verksamheter hittills bara i liten grad valt att använda sig av molnbaserade IT-lösningar. Målet är att göra verksamheten mer effektiv och anpassad till moderna arbetsprocesser samtidigt som man uppfyller regeringens strategi och de formella rättsliga kraven för molntjänster.

Den relativt låga graden av molntjänster bland norska myndigheter beror till stor del på upplevda begränsningar i nuvarande lagstiftning kring bland annat arkivering. Trots utmaningarna har Jernbanedirektoratet, som varit i drift sedan årsskiftet för att utveckla järnvägen som en del av det övergripande transportsystemet, valt en molnbaserad lösning från Tieto.

– Eftersom vi är en nyetablerad myndighet har vi möjlighet att tänka framåt utan att ta hänsyn till gamla lösningar. Frågan är inte om den offentliga sektorn bör använda molnlösningar, utan när den ska göra det. Detta ställer höga krav både på oss och leverantörerna. Tieto har gått hela vägen för att kunna leverera standardiserade molnbaserade lösningar som uppfyller gällande lagstiftning, säger Ståle Hagen, avdelningschef och projektledare på Jernbanedirektoratet.

Syftet med Jernbanedirektoratet är att bättre organisera den norska järnvägssektorn vilket kommer att bidra till en effektivare verksamhet och bättre kundorientering. Genom att välja molnbaserade lösningar har myndigheten säkrat större effektivitet, säkerhet, skalbarhet och flexibilitet jämfört med traditionella lösningar.

– Vi är stolta över att ta regeringens digitaliseringsstrategi på allvar, och vi hoppas att vi kan inspirera fler offentliga verksamheter till att gå över till molntjänster. Alla våra funktioner hanteras från molnet – det gör det lättare för oss att främja digital arbetslust bland medarbetarna, stödja våra arbetsprocesser samt engagera våra användare, säger Hagen.

Under våren 2015 presenterade norska Kommunal- og moderniseringsdepartementet den nationella strategin för användning av molntjänster. En viktig åtgärd i strategin var revidering av arkivförordningen, bland annat i syfte att bedöma om offentliga myndigheter kan använda molntjänster utanför Norge till att lagra arkiv. Den föreslagna nya förordningen öppnar upp för lagring av arkiv utanför Norge, vilket ger möjlighet för offentliga verksamheter att dra nytta av de stordriftsfördelar som de internationella aktörernas molntjänster ger.

– Det är glädjande att Jernbanedirektoratet tar steget in i molnet i det här skedet. Tillsammans med våra partners skapar vi molnlösningar som är förenliga med säkerhetsöverväganden och gällande nationella regler. Beslutet visar att myndigheten tänker både framåt och innovativt, och vi hoppas att fler aktörer inom den offentliga sektorn kan bli inspirerade till att förnya sig på detta område, säger Mats Brandt, chef för offentlig sektor på Tieto i Sverige.  
Källa: Tieto