Inlandsbanan: ”Stora samhällsvinster med kollektivtrafik på järnväg”

Foto: Inlandsbanan

Nya moderna tåg och en uppgraderad infrastruktur på Inlandsbanan ger betydande restidsförkortningar. Istället för två timmar mellan Mora-Sveg blir restiden nästan halverad. Det skriver Inlandsbanan i ett pressmeddelande.

En överföring av den interregionala kollektivtrafiken på linje 46 (Östersund-Mora), från buss till järnväg, är lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. På hela sträckan Östersund – Mora halveras nästan restiden jmf med dagen busstrafik och restiden Svenstavik – Östersund blir bara 39 minuter. Istället för restid på drygt två timmar med buss mellan Mora - Sveg blir restiden bara 68 min med tåg. Bara på järnväg kan högre hastigheter, miljöhänsyn och trafiksäkerhet leva i symbios!
Läs mer om Inlandsbanans visioner om kollektivtrafik på järnväg: www.inlandsbanan.se