Tågoperatörerna besökte USA

Björn Westerberg, vd Branschföreningen Tågoperatörerna. Foto: Branschföreningen Tågoperatörerna

Tågoperatörerna besökte Silicon Valley och San Francisco i slutet av maj tillsammans med UIC på deras första Digital Transformation Tour. Det var cirka 20 deltagarna från bland annat England, Frankrike, Portugal, Danmark, Sverige, Canada, Korea, Japan. Studiebesök gjordes hos flera intressanta företag och organisationer som Tesla, Facebook, Stanford University, Start-ups, IT-företag och entreprenörer. Det skriver Tågoperatörerna i sitt nyhetsbrev.

Syftet var att studera innovation, nya teknologier och vad som händer på transportområdet och andra typer av ekosystem i Silicon Valley, möta företagsledare och entreprenörer, besöka nya företag som påverkar utvecklingen inom flera områden och branscher, till exempel vad som händer inom områden som mobilitet, Internet of Things (IoT), Big Data, Artificiell Intelligens (AI), Machine Learning, Blockchain, Cybersecurity, självkörande bilar, med mera.
Digitalisering är något som vi alla vet, som pågår i hög takt och har hittills påverkat oss olika beroende på bransch, men den största potentialen är ännu inte utnyttjad. Spännande framsteg existerar, till exempel nya mobilitetstjänster som syftar till att tillfredsställa kundernas rörlighetsbehov genom att erbjuda smidiga end-to-end-tjänster över alla transportsätt.
För detta krävs det dataintegrationsplattformar som konsoliderar transportdata över leverantörsgränser och funktioner.
Nya aktörer som kan i grunden förändra rese- och transportbranschen är till exempelvis online plattformar med tillgång till data om resenärer och priser, stora teknikföretag som etablerar sig inom transportbranschen, utveckling av avancerad robotar, aktörer som till exempel Uber som baserar sig på informations- och resursdelning, självkörande bilar och så kallad additiv tillverkning (3D Printing).
Källa: Branschföreningen Tågoperatörerna
Läs mer om resan: www.tagoperatorerna.se/uic-digital-transformation-tour-may-25th-27th-2017