Rejlers i avtal med Trafikverket om trafikstyrning

Vy över Stockholm C. Foto: Christer Wiik

Rejlers har blivit utvalt av Trafikverket som en av flera leverantörer i ramavtal avseende specialister på trafikstyrningssystem. Trafikverket har handlat upp leverantörer inom 31 områden avseende trafikstyrningssystem. Rejlers lämnade in anbud på 18 av dessa och har valts ut som nummer 1 eller 2 på mer än hälften. Det skriver Rejlers i ett pressmeddelande.

- Trafikstyrningssystem handlar mycket om olika tekniker för signalsystem och trafikledning. Rejlers har lång erfarenhet på området och stor digital kompetens som är viktig, exempelvis när Trafikverket digitaliserar och centraliserar Trafikledningen till färre orter. Vi ser fram emot att stötta beställaren inom trafikstyrning, säger Soma Rostam, anbudsansvarig.   

Ramavtalet gäller till 2019-06-30 med option på 1+1 år. Trafikverket uppskattar inköpsvolymen för samtliga upphandlade områden till omkring 30 000 000 SEK under avtalsperioden.   

Niklas Mårtensson, projektchef på Rejlers affärsområde Infra, tillägger: 
- Då Trafikverket är vår största kund i Sverige är detta ett strategiskt viktigt ramavtal för oss och eftersom vi ligger så högt i rangordning räknar vi med ett stort antal avrop. Det ger en bra basbeläggning och skapar också utrymme för att fortsätta rekrytera inom signal- och trafikstyrningsområdet.