”Framåt för Västmanland i frågor om energi och infrastruktur”

Vy över Västerås. Foto: Region Västmanland

Region Västmanland har det regionala utvecklingsansvaret och ansvarar för det regionala utvecklingsprogrammet, RUP. Bredden av ämnen som täcks är stor och många olika organisationer är engagerade i arbetet för att ge Västmanland en långsiktigt hållbar tillväxt. ”Vi samverkar med länets kommuner, högskolor, näringsliv och andra aktörer i viktiga frågor som påverkar länets framtid. Tillsammans arbetar vi för att Västmanland ska vara ett attraktivt län att leva och verka i” sade Maria Linder, direktör för regional utveckling, i samband med en konferens om det regionala utvecklingsprogrammet (RUP)

Nyligen arrangerades den årliga uppföljningskonferensen för det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) som sträcker sig mellan 2014-2020. Här utvärderas hur det går för Västmanland. Vilka är våra styrkeområden? Utvecklar vi infrastrukturen? Är näringslivet dynamiskt? Är vi bra på att samverka inom integrationsområdet och är livsmiljön för oss människor god? 
– Västmanlands plan bygger på att vi ska vara attraktiva som arbetsgivare och ha en hållbar utveckling med ett blomstrande näringsliv. Det skapar arbetstillfällen och en god livsmiljö för människor, samtidigt som det gör oss till en attraktiv samarbetspartner, säger Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande.

Omställningen mot ett mer hållbart samhälle pågår för fullt. Västmanland är ett energilän med företag som verkar på en global marknad. Även i det lokala händer det mycket. Omställning till grönare ekonomi pågår. Klimatpåverkande utsläpp minskar kontinuerligt, och det går nu åt mindre energi i förhållande till det som länet totalt sett producerar. Produktionen av både solkraft och biogas ökade kraftigt ifjol.
En målsättning är att restiden till Stockholm ska vara 45 minuter med tåg. För att uppnå detta pågår utbyggnader på Mälarbanan och inom kort öppnas Citybanan som kommer bidra till stabilitet och bättre förutsättningar för resandet. Detsamma gäller tillgängligheten till de omkringliggande större regionala städerna. Det regionala och lokala användandet av kollektivtrafiken i länet fortsätter att öka, men det gör även bilresandet.

I hela landet pågår det utbyggnad av bredbandsnätet. I Västmanland ökar andelen som har tillgång till bredband kontinuerligt, både bland hushåll och företag. Dock finns det många vita fläckar, särskilt på landsbygden.
Källa: Region Västmanland