Västerås står värd för infrakonferens

Västerås Centralstation. Foto: Christer Wiik

Den 26–27 maj samlas fler än 300 politiker och opinionsbildare från hela Stockholm-Mälarregionen i Västerås för att diskutera utmaningar och möjligheter för framtidens infrastruktur. Bland annat diskuteras infrastrukturens betydelse för regionutvecklingen och vilka möjligheter som kommer med digitaliseringen.

 – I Stockholm-Mälarregionen bor 40 procent av Sveriges befolkning och hela 46 procent av landets BNP skapas här. För att möta den starka utvecklingen i regionen krävs samordnade och hållbara satsningar på infrastrukturen, säger Torbjörn Rosdahl (M) finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting och ordförande i Mälardalsrådet.

Mälardalsrådet arrangerar varje år Mälartinget som samlar över 300 politiker, tjänstepersoner och opinionsbildare från hela Stockholm-Mälarregionen. Bland talarna i år finns infrastrukturminister Anna Johansson (S), Anna H Kramers, forskare på KTH och Johanna Danielsson, vice vd på Kairos Future. En nyhet för i år är ”Mälarlabbet”, en interaktiv utställning med aktörer som visar hur Mälardalen kan bli en ännu mer sammanhållen, miljösmart och kreativ kunskapsregion.

I år arrangeras Mälartinget tillsammans med Västerås Stad, Landstinget Västmanland och Västmanlands Kommuner & Landsting (VKL).

– Att stärka näringslivet och nå en hög sysselsättning i Stockholm-Mälarregionen bygger på att vi kan erbjuda god infrastruktur och tillgänglighet för både medborgarnas resor och näringslivets transporter, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande Västerås.

– En fungerande infrastruktur i Stockholm-Mälarregionen är en förutsättning för att både invånarna och regionen ska fortsätta att utvecklas. Mälartinget är en arena för beslutsfattare som kan bidra till den utvecklingen, säger Mälardalsrådets generalsekreterare Maria Nimvik Stern.