Anna Johansson på plats i Mälartinget

Infrastrukturminister Anna Johansson. Foto: Regeringskansliet

Den 26 maj deltar infrastrukturminister Anna Johansson på Mälartinget i Västerås som i år har temat ”Framtidens infrastruktur”.

Mälartinget är Mälardalsrådets främsta mötesplats för politik, akademi och näringsliv och samlar varje år över 300 politiker, tjänstepersoner och opinionsbildare. Anna Johansson kommer att hålla ett anförande om regeringens syn på framtidens infrastruktur och vikten av att ha ett långsiktigt perspektiv. Infrastrukturministern kommer även att delta i efterföljande samtal med lokala politiker från Mälardalen och lyssna på regionens syn på, och önskemål kring den regionala transportinfrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen.