Omfattande sommarjobb på järnvägen mellan Moi och Stavanger

Spårarbete på norsk järnväg. Foto: Thomas Johansson

Startar på morgonen den 18 juni

Bane Nor börjar årets sommarjobb på morgonen den 18 juni och håller på fram till kvällen den 12 augusti. Under denna period kommer ett antal åtgärder utföras som kommer att bidra till ökad driftsäkerhet, punktlighet och kapacitet på sträckan Moi till Stavanger.

Mellan Sandnes och Stavanger kommer Bane Nor att installera och testa ett signalsystem från en ny systemleverantör,Thales, som kommer att sättas i drift den 13 augusti. Detta kommer att ge flera fördelar: Färre tekniska fel i signalsystem och tillhörande komponenter, bättre och mer flexibel hantering av järnvägstrafiken, särskilt vid avvikelser i avgångar samt förbättrad kapacitet som gör det möjligt att köra flertåg på dubbelspår på sträckan Sandnes - Stavanger.

Det kommer att arbetas dygnet runt under denna period, men de mest bullrande verksamheterna kommer huvudsakligen att utföras under de första tre veckorna. Inför arbetet kommer järnvägens närmastegrannar att få ytterligare information om de påverkas av buller eller nattarbete.

De arbeten som ska utföras mellan Sandnes och Stavanger under sommarperioden är: Demontering av befintliga signalsystem med tillhörande komponenter och kablar, installation och testning av nya signalsystem mellan Klepp och Stavanger samt arbete med spår och kontaktledningar.