Trafikverket utreder kortare evakueringstid vid tågstörningar

Järnväg, Trafikverket

Efter kritik mot inlåsning av passagerare i timmar reagerar nu Trafikverket

Trafikverket ska utreda vad som kan göras för att säkerställa korta tider för evakuering av passagerare och tågbärgning när det blir störningar i tågtrafiken.

 – Vi har inte fått regeringsuppdraget ännu men vi förbereder oss och vi kommer att ge det hög prioritet och säkerställa resurser till projektet, säger Roberto Maiorana, verksamhetschef på Trafikledning.

Trafikverket ansvarar för avhjälpande åtgärder vid störningar i tågtrafiken och järnvägsföretagen, som bedriver tågtrafiken, ansvarar för att bärga sina egna fordon när de behöver tas bort från spåren. Målsättningen är att det inte ska ta mer än en timme att ha personal på plats vid ett störningstillfälle och efter två timmar ska evakuering av passagerare ha påbörjats.