Nytt avtal för banarbetare

Foto: Pixabay

Hyrpersonal får samma villkor som anställda

In- och uthyrning av personal regleras i det nya avtalet för banarbetare som Seko tecknat. Samtidigt fick man gå med på en sänkning av ingångslönen för oerfarna. Seko varslade om konflikt på järnvägsinfrastrukturavtalet för att få bättre villkor i samband med in- och uthyrning av personal. Till en början motsatte sig motparten Almega en reglering, men parterna blev till sist överens, med medlarnas stöd.

Den lösning man enats om innebär att en inhyrd ska ha minst den lokala genomsnittslönen på arbetsplatsen. Även tillägg och ersättningar, som övertid och ob, ska ligga lika som hos det inhyrande företaget.

– Nu kommer det inte längre gå att dumpa löner och villkor genom att hyra in personal, säger Jörgen Lundström, ordförande för Sekos förhandlingsorganisation på Infranord.