Trafikverket arrangerar seminarium om HH-järnväg

Visionsbild över Hässleholms nya resecentrum. Bild: COWI

Trafikverket har i samarbete med Sveriges Byggindustrier under våren 2017 genomfört en studie för höghastighetsjärnväg Hässleholm-Lund. Den 13 juni presenteras slutsatser och resultat vid ett seminarium i Stockholm. Det meddelar Trafikverket på sin webbplats.

Två utformningskoncept har studerats, ett i markplan och ett på landbro, med målet att identifiera hur förutsättningarna för effektiva produktionsmetoder vid byggande av sträckan kan optimeras genom att tas med tidigt i planeringen.
Trafikverket bjuder nu in till en seminarieförmiddag den 13 juni på World Trade Center i Stockholm, där slutsatser och resultat från vårens arbete presenteras.
Källa: Trafikverket