NCC bygger ny tågdepå i Skåne

Öresundståg i trafik. Foto: Christer Wiik

NCC har fått i uppdrag att uppföra en ny underhållsdepå i Hässleholm för Öresundstågen. Byggstarten är planerad till hösten 2017 och projektet beräknas vara klart sommaren 2019, skriver byggbolaget i ett pressmeddelande.

Projektet genomförs i två faser där parterna i den första fasen tar fram bygghandlingar och ett riktpris för projektet. Därefter kan parterna teckna ett byggkontrakt med ett beräknat ordervärde om cirka 550 MSEK.

Projektet avser byggnation av en tågdepå i Kärråkra, Hässleholm, för underhåll, reparationer, tillsyn, uppställning och städning av Öresundstågen och Pågatågen om totalt 26 000 kvadratmeter.

– Vi ser fram emot att inleda detta arbete med Region Skåne. Den nya tågdepån kommer förbättra underhållsmöjligheterna för regionaltågen, vilket är viktigt för en fungerande tågtrafik i området, säger Henrik Landelius, Sverigechef, NCC Building.

 I den första fasen arbetar NCC och Region Skåne fram projektering, planering för projektet och ett riktpris för entreprenaden.
Depån kommer att bestå av fem byggnader innehållande verkstad, kontor, städbyggnad, hjulsvarv, kombihall, en mottagningsstation samt en städplattform. .