Södra stambanan: Sträckan Lund-Hässleholm under upprustning

Foto: Christer Wiik

Trafikverket meddelar att man nu byter ut kontaktledningarna på sträckan Lund–Hässleholm, för att minska antalet störningar. Av säkerhetsskäl stängs all trafik av under de helger som arbetet pågår, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Tågtrafiken mellan Lund och Hässleholm är stängd under helgerna i veckorna 21, 27, 35, 40, 45, 47 och 49. Avstängningstiden för alla veckorna är alltid från lördag klockan 1.15 till måndag klockan 3.00.

Under avstängningen pågår arbete med att byta ut kontaktledningarna längs sträckan. Samtidigt utförs också andra underhållsarbeten. Hela arbetet planeras att vara klart under 2018, med efterarbeten under 2019.
Persontågen mellan Lund C och Hässleholm C är inställda och ersätts av bussar.