De lobbar för bättre järnvägsförbindelser Stockholm-Oslo-Göteborg  

Oslo Centralstation. Foto: Christer Wiik

Nyligen så genomförde intresseorganisationen ”Oslo-Stockholm 2.55 AB” tillsammans med Voxenåsen och Oslo-Göteborg en konferens i Oslo om bättre järnvägsförbindelser mellan Sverige och Norge.

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Örebro län och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

- Voxenåsen, som är Norges nationalgåva till Sverige som tack för Sveriges humanitära hjälp till Norge under andra världskriget, har till uppgift att stärka samarbetet mellan svenskar och norrmän. Det känns väldigt naturligt att vi jobbar för att underlätta resande och utbyte. Det är konstigt att våra två länder som står varandra så nära och som har så mycket utbyte fortfarande har så dålig infrastruktur som förbinder länderna, säger Maria Larsson som är ordförande i styrelsen för Voxenåsen och landshövding i Örebro län.

Seminariet är tänkt att skapa en bredare bild av vad som händer i arbetet för bättre infrastruktur och tågtrafik både i stråket mellan Stockholm och Oslo och mellan Göteborg och Oslo. Medverkande på seminariet var förutom Oslo-Sthlm 2.55 AB och företrädare för Göteborgs kommun både Trafikverket, Jernbanedirektoratet, företrädare för norskt näringsliv och kommunstyrelsens ordförande i Oslo Raymond Johansen.

- En av svårigheterna med arbetet för bättre järnväg och bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm är att det berör två nationer. Faktum är att en bättre järnväg mellan Oslo och Stockholm redan hade varit byggd om det inte vore för att det är en riksgräns på sträckan. Därför är det så viktigt att frågan diskuteras och prioriteras både i Sverige och Norge säger, Jonas Karlsson, VD för Oslo-Sthlm 2.55 AB.

Idag flyger 1,4 miljoner människor varje år mellan Oslo och Stockholm och det bor 3,4 miljoner invånare i stråket. Med ett avstånd på lite drygt 40 mil skulle det vara möjligt att minska restiden från dagens fem timmar till tre timmar med helt konventionella tåg och konventionell järnväg.

- Just nu genomför bolaget Oslo-Sthlm 2.55 AB en RFI (request for information) för att undersöka näringslivets intresse för och möjlighet till att förverkliga en förbindelse snabbare än vad som kanske annars skulle vara möjligt. Faktum är att få infrastrukturprojekt i Norden har lika goda förutsättningar för lönsamhet som just sträckan mellan Oslo och Stockholm, avslutar Jonas Karlsson.
Källa: Oslo-Sthlm 2.55 AB