NCC i strategiskt samverkansavtal

NCC har tecknat ett strategiskt samverkansavtal för att bygga ut pendeltågsdepån i Älvsjö, söder om Stockholm. Foto: NCC

Älvsjö pendeltågsdepå, söder om Stockholm, behöver rustas upp och anpassas till de nya fordonen som är i trafik. Depån är idag främst utformad för underhåll av den tidigare fordonstypen som nu har avvecklats samt att många av fastighetens konstruktioner och tekniska installationer har nått sin tekniska livslängd och det finns därför ett stort behov av en stor samordnad upprustning.

– Nyligen tecknade NCC avtal för att bygga ut tunnelbanedepån i Högdalen. Nu tar vi ytterligare steg för att utveckla Stockholms infrastruktur, vilket känns fantastiskt spännande att få vara en del av. NCC besitter en gedigen kunskap och erfarenhet inom området med många framgångsrika projekt i ryggen. En röd tråd genom dessa är samverkan – allt för att maximera kundvärdet, säger Matti Virkki, affärschef NCC Building Sweden.

Avtalet är tecknat på fem år och sker i strategisk samverkan. Inledningsvis kommer NCC och trafikförvaltningen tillsammans planera, budgetera och projektera uppdraget som består av sju olika delprojekt. Bland annat ingår ombyggnation av befintliga byggnader om cirka 20 000 kvadratmeter, nybyggnation av fastigheter på nyinköpt markyta om cirka 6 000 kvadratmeter i anslutning till depån, ny tvätt- och reningsanläggning samt förlängning av tunnlar.

Om parterna enas om riktkostnader för de olika delprojekten, avropar trafikförvaltningen uppdragen och entreprenadkontrakt tecknas. Samarbetet inleds omgående med att det första delprojektet i entreprenaden har avropats om cirka 30 miljoner kronor samt planering, budgetering och projektering i delprojekt två. Trafikförvaltningen uppskattar att hela entreprenaden uppgår till cirka 650 miljoner kronor.