SJ avtalar om robustare ersättningstrafik för Öresundståg

Bättre framförhållning för oplanerade störningar hos Öresundståg. Foto: Skånetrafiken

SJ Öresund har slutit avtal med både Nobina och Bergkvara buss för att kunna erbjuda Öresundstågs resenärer en både pålitlig och snabb ersättningstrafik vid oplanerade störningar från och med december. Avtalet omfattar ersättningstrafik de 48 första timmarna efter att en oplanerad trafikstörning inträffat. Genom avtalet kommer två erkänt duktiga bussföretag att samarbeta. Intentionen i avtalet är att få igång ersättningstrafiken så tidigt som möjligt och därefter snabbt etablera en stabil och pålitlig ersättningstrafik.

Utöver att skapa förutsättningar som möjliggör korta inställelsetider är fokus på att ge tydlig och relevant information till resenärerna.

– Vi vet att oplanerade störningar är en källa till missnöje hos resenärerna. Därför känns det extra bra att kunna avtala om ett nära samarbete med både Nobina och Bergkvara. De båda bussföretagen har lång erfarenhet och tillsammans mycket omfattande resurser, säger Anders Gustafson, vd för SJ Öresund.

I december tar SJ Öresund över drift och större delen av underhållet för Öresundstågen. I upphandlingen som SJ Öresund vann ställdes höga krav på en effektiv och robust ersättningstrafik. Genom det nya avtalet finns nu resurser och organisation för att uppfylla upphandlingen och beställarnas krav. Ambitionen är att resenärerna ska märka en tydlig förbättring när SJ Öresund tar över trafiken.