Stort intresse för norska expansionsplaner

Illustration av ny järnvägsstation i Moss. Foto: Sweco/Ramböll

Nära 300 deltagare - konsulter, leverantörer och entreprenörer – informerades nyligen om framtida upphandlingar då den norska järnvägsmyndigheten Bane Nor arrangerade leverantörsdagar i Oslo.

De presenterade projekten var i första hand olika etapper av InterCity-utbyggnaden i östra Norge. Stort utrymme ägnades även åt Follobanan, ett av de största järnvägsprojekten i Norge på senare år.

- Vi håller detta arrangemang för att vara mer proaktiva och förutsägbara för marknaden, inte minst mot bakgrund av att Jernbaneverket gått över till Bane Nor. Vi har fått enorm respons på dessa leverantörsdagar och känner att vi har en mycket intressant projektportfölj, säger utvecklingsdirektör Helga Nes.

- Från i höst och under de kommande åren kommer Bane Nor att offentliggöra flera miljardkontrakt. Bland dessa finns flera stora totalentreprenader, som främst bygger på avtalsformer från olje- och gasindustrin anpassade till våra behov. Vi har goda erfarenheter av det från utvecklingen av Follobanen, säger Morten Sigvardsen på Bane Nor.