NCC tar på sig ledartröjan för att förverkliga snabbtågsdrömmen Göteborg-Oslo

Oslo Central. Foto: Christer Wiik
Karta över järnvägskorridorer. Till vänster: Korridoren mellan Trollhättan-Oslo. Till höger: huvudstråken i Skandinavien, där Göteborg- Oslo ingår i en större helhet. Karta: NCC

Text: Christer Wiik

I den sammanlagda Göteborg-Oslo-regionen bor det över 4 miljoner invånare. Utbytet mellan städerna är stort men den undermåliga järnvägsinfrastrukturen hämmar utvecklingen. Nu sticker byggjätten NCC ut hakan och presenterar ett förslag på hur ett dubbelspår mellan Göteborg och Oslo kan bli verklighet redan om tio år. Och detta utan behov av statliga anslag. Det framgår av ett pressutskick från nämnda bolag.  

Behovet av ny järnväg mellan Göteborg och Oslo är väl känt. En modern stambana mellan Göteborg och Oslo skulle, enligt NCC, korta restiden de skandinaviska storstäderna emellan. från idag knappt fyra timmar till under 2 timmar

NCCs förslag innebär i korthet en samverkan med statliga och kommunala markägare, där markvärdet höjs och kan finansiera ett infrastrukturpaket på sammanlagt 22,6 miljarder kronor.  
- Önskelistan över ny infrastruktur runt om i Sverige är lång samtidigt som det finns begränsat med resurser inom ramen för statens budget. I Göteborg ser vi en unik möjlighet där offentliga och privata aktörer i samverkan kan bidra till finansiering av både modern järnväg till Oslo och kollektivtrafiksatsningar i Göteborg, säger Johanna Hult Rentsch, regionchef väst NCC Property Development.

Johanna uttalar sig även till Dagens Industri kring projektet och här nämner hon de 46 hektar mark kring Göteborgs Centralstation och Gullbergsvass som idag ägs av staten och kommunen, mark som skulle kunna bidra till en del av finansieringen.
 ”Genom att avyttra delar av den marken för fastighetsutveckling kan stora orealiserade markvärden frigöras och användas för att finansiera järnvägssatsningen i förtid så att den kan bli klar redan om tio år”, säger Johanna Hult Rentsch till Dagens Industri.

Enligt NCC:s pressmeddelande är bolagets förslag inte olikt det sätt som städer, staten och näringslivet i partnerskap byggde upp järnvägsinfrastrukturen i Sverige på för drygt hundra år sedan. Då var oexploaterad mark ofta en del av järnvägsbolagens kapital. Fördelen med förslaget är att höga banavgifter inte behöver drabba biljettpriset för vanliga passagerare.

Per Kinell, regionchef, NCC Infrastructure, är väl medveten om att byggbolaget behöver ett starkt stöd från statsmakterna och berörda kommuner för att slutföra projektet:
- En åtgärdsvalsstudie initieras av regeringen och det är vår bedömning att Göteborgs Stads aktiva medverkan är nödvändig för att lyckas inkludera sträckan i den nationella planen. Detta är en stor framtidssatsning. Vi på NCC har valt att initiera arbetet men projektet kräver både politikernas uppbackning och att ytterligare privata aktörer är med och bidrar längs med resan, säger Per Kinell.