Nystart för SJs direkttåg till Köpenhamn

SJ börjar köra snabbtåg dagligen i varje riktning Stockholm-Köpenhamn. Foto: SJ

Nu börjar SJ köra två till tre snabbtåg dagligen i varje riktning Stockholm-Köpenhamn. Under hösten kommer trafiken successivt att öka. Tillsammans med Öresundståg har resenären tio dagliga avgångar att välja på mellan Stockholm och Köpenhamn. Den som vill vara extra tidigt i Köpenhamn väljer SJs nattåg mellan Stockholm och Malmö med byte till Öresundståg.

Köpenhamn är en prioriterad destination för SJ. I SJs långsiktiga plan finns en tätare och mer effektiv trafik till Köpenhamn inom en nära framtid, inte minst till att de europeiska höghastighetsnätet når upp till Köpenhamn om några år.

– Många har väntat på att direkttåget Stockholm-Köpenhamn ska starta igen. Det finns en ökande efterfrågan på ett klimatsmart och effektivt resande mellan Skandinaviens två största städer, säger Sverre Sletten, affärschef på SJ.

I nuläget kan svenskar resa in i Danmark utan restriktion med ett så kallat covidbevis, eller på andra villkor om man är svensk och inte har ett covidbevis. Eventuell kontroll av giltiga resehandlingar kommer att ske ombord och på ett sätt som inte förväntas försena trafiken.

En faktor som ligger bakom den tidiga återstarten av trafiken är att SJ under hela pandemin har kunnat köra så kallade tjänstetåg mellan Malmö och Köpenhamn utan begränsningar för personalen. På så vis har de kompetenskrav som ställs på trafiken kunnat upprätthållas.

SJs direkttåg kommer tillsammans med de avgångar som innebär byte till Öresundståg att närapå nå upp till timmestrafik redan under oktober. SJ har kapacitet att köra sju dagliga direktavgångar i båda riktningarna Stockholm-Köpenhamn. När trafiken kan nå en sådan omfattning beror på hur efterfrågan utvecklas.