Sista bomfällningen i Gamla Uppsala

I området vid Gamla Uppsala kyrka läggs spåret i en 610 meter lång järnvägstunnel. Här tidigare arbeten vid norra tunnelöppningen. Foto: Bengt Oberger

Trafikverket och dess entreprenörer bygger ett fyra km långt nytt dubbelspår på Ostkustbanan genom Gamla Uppsala. Nu meddelar Trafikverket är det är dags att koppla in det ena spåret i nya läget genom järnvägstunneln i Gamla Uppsala. Inkopplingen sker helgen den 6-8 maj, meddelar myndigheten i projektets nyhetsbrev.

Nu fälls bommarna vid plankorsningarna i Gamla Uppsala för sista gången. Efter 143 år upphör användningen av det gamla enkelspåret och nya spåret kopplas in. Trafikverket aviserar man att stänger av spåret för tågtrafik under den aktuella helgen 6-8 maj. Arbeten kommer att pågå dygnet runt under tiden som det inte går några tåg på sträckan.

Trafikverket och dess entreprenörer håller successivt på att bygga dubbelspår mellan Uppsala och Gävle för att minska risken för förseningar och skapa möjlighet för fler tåg på sträckan. Den sista sträckan som återstår att bygga ut är järnvägen genom Gamla Uppsala som i dag är enkelspårig. Bygget beräknas vara klart hösten 2017.
Källor: Trafikverket, Uppsala kommun