Strukton Rail genomför banarbeten i Göteborg

På Trafikverkets uppdrag genomför Strukton arbeten som ska bidra till bättre trafiklösningar i Göteborgsområdet. Foto: Strukton

Under påskhelgen passar Trafikverket och dess entreprenörer på att genomföra större arbeten på järnvägen eftersom färre personer tågpendlar under den här perioden. Ett större arbete genomförs i Göteborg, där Strukton Rail driver ett av projekten, som ingår i bygget av Olskroken planskildhet. Under påskhelgen gör företaget arbeten för att minska mängden godstrafik till och från Göteborgs hamn som passerar via centrala Göteborg.

I Strukton Rails påskarbeten ingår att Västra stambanan mellan Göteborg och Alingsås får tre nya spårväxlar som monteras in med hjälp av en stor spårgående kran. Arbetet är tekniskt omfattande och kräver precision, med stort fokus på säkerheten. Därför kommer sträckan Göteborg – Vårgårda att stängas av för all trafik mellan kl 12.00 söndag 16/4 och 24.00 måndag 17/4. Spåren kommer att vara avstängda i bägge riktningarna.

‒ Arbetena vi utför ska bidra till ökad kapaciteten för pendel-, regions- och fjärrtrafik till och från Göteborgs Central genom att dirigera om delar av godstrafiken från området, berättar Bengt-Ivan Norberg, platschef och ansvarig för Strukton Rails ombyggnadsarbeten under påsken.

Förutom montering av nya växlar och spår på stambanan, ska Sävenäs bangård få sig ett lyft. Det arbetet går bland annat ut på att förbereda bangården för att ta emot fler tågvagnar vid behov.

‒ Trafikverket har planerat påskarbetena så att vi utför alla större arbeten på flera fronter samtidigt när trafiken ändå är avstängd. Det blir effektivare och innebär dessutom att resenärerna påverkas så lite som möjligt av våra arbeten, säger Bengt-Ivan.
Natten mot tisdag 18 april är Struktons arbeten klara. Då återställs järnvägen till trafikfärdigt skick.