Strukton Rail tar underhållskontraktet för Västra och Södra stambanan

Strukton tar tunga underhållskontrakt. Foto: Strukton

Efter att man vunnit tunga underhållskontrakt som Södra Stambanan 1 och Västkustbanan Syd så kommer nu ytterligare glada nyheter för Strukton Rail. Man har tilldelats uppdraget för Västra-, Södra stambanan. Uppdraget avser basunderhåll av järnvägsanläggningen som omfattas av följande 6 bandelar: Del av 414, Gnesta-Katrineholm, 416, Katrineholm-Hallsberg,  420, Katrineholm, 421, Åby - Järna, 422, Katrineholm – Åby, samt 492, Oxelösund – Flens Övre. Totalt omfattar detta kontrakt 531 772 spårmeter.

Uppdraget är en totalentreprenad enligt ABT 06 och omfattar förebyggande och avhjälpande underhåll. Uppdragsgivare är Trafikverket, kontraktssumman är 589 miljoner kronor och kontraktslängden är fem år med ytterligare två optionsår.

– Det är mycket roligt och spännande att få ta hand om detta, för Strukton Rail nya område. Vi kommer nu snarast att starta upp arbetet med att förbereda uppdraget, skaffa nya etableringar, bemanna projektet med egen personal och påbörja rekrytering säger Joakim Ahlström Contract manager Strukton Rail.

– Vi flyttar fram våra positioner inom Underhåll och vinner nya spännande uppdrag. Detta är fantastiskt spännande och roligt men också en stor utmaning. Jag är dock trygg med att vi tillsammans och med nya kollegor kommer att klara detta på ett mycket bra sätt säger Lars Schyllander, Affärschef för underhåll, Strukton Rail.

– Oerhört glädjande att Trafikverket ger oss detta förtroende. Jag ser med tillförsikt fram emot att vi ska få sätta igång, säger Strukton Rails vd Johan Oscarsson.