Trafikverket förbättrar järnvägen i påsk

Bild: Trafikverket

Färre resenärer åker tåg under påsk menar Trafikverket

För att påverka trafiken så lite som möjligt görs flera stora arbeten på järnvägen under påsken då färre arbetspendlar med tåg. Arbetena är planerade sedan länge. Därför är tågbolagens tidtabeller redan anpassade efter påskens banarbeten. Stor påverkan på trafiken blir det exempelvis kring Stockholm, Göteborg, Hässleholm-Lund och på Öresundsbron. Inga arbeten sker i norra Sverige i påsk som innebär avstängningar eller begränsad framkomlighet.

För att rusta järnvägen för dagens trafik och framtidens behov är det nödvändigt med banarbeten. Påsken är den helg på året då flest planerade banarbeten utförs. Antalet helgdagar är många och det är färre resande som störs än under en normaldag då många arbetspendlar. Detta görs varje påsk.

– Vi förstår att de här avstängningarna blir besvärliga eftersom så många börjar eller slutar sin resa t.ex. i Stockholm eller Göteborg. Det är därför vi samlar ihop alla nödvändiga arbeten under de helger då vi har färre resande och kan få så många arbeten som möjligt utförda samtidigt, säger Catrine Carlsson chef för avdelningen Trafik på Trafikverket.

De omfattande arbeten som görs under påsk minskar sårbarheten och förstärker järnvägens kapacitet. Flera av våra arbeten kräver att tågtrafiken stängs av helt, både för att kunna utföra arbetet rent praktiskt, men också för att arbetsmiljön ska vara säker. Vi sätter alltid säkerheten i första rummet.

Påskens större arbeten på järnväg som påverkar trafiken visas i kartan. Om du klickar på kartan finns en pdf-fil med karta i större format, beskrivningar av var det är avstängningar och begränsad framkomlighet i påsk samt vilken trafikpåverkan banarbetena har.