Höghastighetsbanan tidigareläggs

Höghastighetståg kan bli verklighet i Sverige – men först om några årtionden.

Höghastighetsbanan mellan Hässleholm och Lund tidigareläggs

Sydsvenska entreprenörer med inriktning mot järnvägsutbyggnad kommer att ha jobb i årtionden framöver. För när utbyggnaden av Lund-Arlöv är klar 2025 då är det dags att sätta igång med höghastighetsjärnvägen.

Regeringen beslöt i förra veckan att tidigarelägga utbyggnaden av höghastighetsbanan mellan Hässleholm och Lund. Bygget kan komma igång i slutet av 2020-talet. Trafikverket har också genomfört en omfattande studie av den framtida sträckningen, en så kallad Åtgärdsvalsstudie där en förhandskopia nu har blivit offentlig.

– Det är en omfattande studie och vi har fått ett bra underlag för att gå vidare, säger Peter Uneklint, programchef för höghastighetsbanan på Trafikverket.

Höghastighetssatsningen är en stor investering på totalt 230 miljarder för hela landet. Hur stor del av dessa miljarder som tillfaller södra Sverige eller sträckan Hässleholm-Lund vill i dag ingen spekulera om mer än att det är åtskilliga.
Storleken på höghastighetsprojektet har jämförts med Öresundsbron.

Investeringen är stor också i ett internationellt perspektiv

– Vi har haft flera entreprenörsträffar både i Sverige och i utlandet. Både europeiska och asiatiska entreprenörer har visat mycket stort intresse, säger Peter Uneklint.

Intresset för järnvägsutbyggnaden är stort också bland skånska entreprenörer och i branschen – både när det gäller den nu påbörjade utbyggnaden av 4-spår mellan Arlöv och Flackarp och den framtida höghastighetsbanan.