RZD International tecknade ett elektrifieringskontrakt med Iran

Iranskt ellok vid stationen. Foto: Wiki, kredit: Ghorbanalibeik

Ryska järnvägsoperatören RZD:s internationella exportbolag och Irans Islamiska Republik tecknade den 28 mars ett kontrakt på 1,2 miljarder euro om elektrifiering av en 495 kilometer lång järnvägssträcka från iranska huvudstaden Teheran via Mashhad till Incheh Borun vid gränsen till Turkmenistan. Detta bygger på ett första avtal som undertecknades i november 2015.

Arbetet omfattar elektrifiering och byggnation av räls, signalsystem och förbättring av telekommunikationer i syfte att öka kapaciteten på sträckan. Kontraktet avser även leverans av underhållsfordon, ellok och tekniskt bistånd under det första året efter eldriftens införande.

Arbetet beräknas pågå fyra år och kommer att starta så snart de båda ländernas regeringar har enats om en rysk exportkredit på 1 miljard euro, som ska återbetalas inom loppet av fem år med årlig ränta på 2, 77 procent.

Enligt en avsiktsförklaring, som offentliggjordes av RZD International och RAI kan elekrifieringsprojektet inkludera bredare samarbete även på annat håll.

Iran satsar numera helt på ellok, som är billigare än diesellok men kontaktledningarna och matningsstationerna är en merkostnad när en bana byggs. Det krävs en viss trafikvolym för att "räkna hem" en kontaktledning.

Broar och tunnlar behöver vara högre för en elektrifierad järnväg än en oelektrifierad. Om det är många tunnlar och vägbroar över banan, kan det kosta väldigt mycket med elektrifiering, säger ryska elektrifieringsexperter. 

På järnvägar som kan tänkas elektrifieras i framtiden har man i många länder byggt broar och tunnlar höga nog de senaste årtiondena. Att utvidga en tunnel kräver stängning i ett antal månader, beroende på längd,