”Nya utsikter för Tysklands järnvägsindustri med Rail 4.0”

Ben Möbius, VD för det tyska järnvägsindustriförbundet, VDB. Foto: VDB

- Hållbar rörlighet innebär livskvalitet. Människorna vill ha klimatvänlig, finansiellt förmånlig och bekväm rörlighet och Tysklands järnvägsindustri erbjuder just detta, skriver Ben Möbius, VD för det tyska järnvägsindustriförbundet (VDB) i tidskriften European Railway Review.

Huruvida dessa framgångar kommer att fortsätta även i framtiden beror, enligt Möbius, ytterst på om den tyska järnvägsbranschen är kapabel att utveckla en genuin ”digital järnväg”, stärka samarbetet med industrin och bygga vidare på växande global närvaro.

Tysklands järnvägsindustri genererar mer än hälften av sina intäkter genom export. Mer än 180 företag hör till VDB, som är en av Tysklands största branschparaplyorganisationer.

- Oavsett om det handlar om tysktillverkade järnvägsfordon, infrastrukturutrustning, kommunikationsteknik eller teknik, som anses vara det bästa som utbjuds i världen, sätter vår järnvägsindustri standarden för framtidens mobilitet, vilket är en framgångssaga, som vi strävar efter att föra vidare, men för att kunna uppnå detta beror på tre förutsättningar, skriver Möbius.

Enligt honom gäller det främst att främja Rail 4.0.

- Tysklands järnvägsindustri blir alltmer digital, vilket öppnar enorma möjligheter. Många resenärer kräver tillträde till den digitala världen via Wi-Fi när de reser med tåg. Denna möjlighet ökar både produktiviteten och bekvämligheten för företag, men också för privatpersoner. Men detta är inte det enda digitala inslaget på järnvägen, skriver Möbius

Han hänvisar till dagens, redan existerande moderna, transnationella kontroller och säkerhetsteknik som ersätter effektivt Europas lapptäcke av ”isolerade operatörer” och skapar ett enhetligt europeiskt järnvägsområde.

Elektroniska järnvägssignaler och andra liknande installationer fungerar som effektiva nervcentra på järnvägen. Självdrivande teknik möjliggör en mer frekvent och kundorienterad schemaläggning exempelvis i städerna spårnät.

Digitaliseringen kan användas för tillståndsberoende underhåll av järnvägsfordon och infrastruktur för att öka tillgängligheten och säkerheten. Sensorteknik övervakar järnvägsoperationer och garanterar deras korrekta funktion.

Digitala biljettsystem bidrar till bekvämare resor. Intermodalt datautbyte mellan hamnterminaler och järnvägen sparar tid och kostnader.

Möbius anser att Rail 4.0 är allt detta och mycket mer. Och att all denna teknologi är av utmärkt kvalité har, enligt honom, ett enda syfte, nämligen att bidra till hållbar rörlighet.