Snabbare tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors

VR:s tåg vid stationen i Dickursby på väg till Åbo. Foto: VR

Finländska tågoperatören VR startade i mars 2017 en betydligt snabbare tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors. Man har lyckats förkorta restiden med 20 minuter, den nya expressförbindelsen tar en timme och 38 minuter. Restiden förkortas även på de övriga turerna till Åbo. Antalet resor på en av Finlands mest populära tågrutter ökar.

Express-turen stannar efter avgång endast i Kuppis och Böle innan tåget anländer i Helsingfors. 

Utöver en snabbare restid vill VR även svara på arbetspassagerarnas behov genom den nya turen. Därför avgår tåget från Åbo kl. 7:08 och anländer i Helsingfors kl. 8:46. Returresan till Åbo sker sent på eftermiddagen, avgångstiden från Helsingfors är 16:10 och ankomsttiden i Åbo är 17:48.

Även de övriga Åbo-turerna blir snabbare och får bättre avgångstider

Den nya förbindelsen ersätter inte de gamla turerna utan är ett komplement till utbudet. Passagerarna kan i fortsättningen välja den lämpligaste bland 14 tur- och retur-turer. Även de övriga turerna kommer att få en fem minuter snabbare restid, eftersom de flesta turer i fortsättningen inte stannar i Kyrkslätt. 

Samtidigt förnyar VR turens tidtabell så att den bättre betjänar passagerare som reser till evenemang som börjar eller slutar på jämna klockslag i Åbo eller i Helsingfors. Avgångstiderna är i fortsättningen xx:37 i Helsingfors och xx:30 i Åbo, ankomsttiderna är xx:23 i Helsingfors och xx:30 i Åbo. Även den nya Robert’s Coffee-vagnen trafikerar rutten Helsingfors-Åbo sedan början av året.