Finsk minister vill spjälka upp tågoperatören VR

VR-tåg på stationen i Seinäjoki i finländska Österbotten. (Foto: VR)

Kommunikationsminister Anne Berner vill dela upp järnvägsoperatören VR i flera bolag och låta privata aktörer köra VR:s tåg. Men regeringskoalitionens andra medlemmar är inte alls överens med kommunikationsministern, skriver tidningen Hufvudstadsbladet.

Det har uppstått en tvist i regeringen om planerna på att spjälka upp VR, uppger flera källor för FNB. Kommunikationsminister Anne Berner (C) och Sannfinländarna har helt olika uppfattningar om huruvida VR borde spjälkas upp i flera bolag och om passagerartrafiken borde utsättas för konkurrens redan under den här regeringsperioden.

Kommunikationsministeriet hade redan velat få saken behandlad i regeringens finanspolitiska ministerutskott, men förslaget har inte tagits upp eftersom Berners modell inte duger åt Sannfinländarna. Enligt FNB:s uppgifter vill också statsrådets ägarstyrningsenhet avancera långsammare och delvis med en annan modell än Berner.

Berner har drivit på en uppspjälkning av VR sedan hösten 2015. Hennes modell gå ut på att VR delas upp i ett moderbolag och tre separata statsbolag. Ett av dem skulle äga tågen, ett annat fastigheterna och det tredje skulle sköta om underhållet.

Det tänkta tågbolaget som skulle hyra ut vagnar och lok på lika villkor till alla aktörer, också VR, är centralt för konkurrensutsättningen. En förutsättning för att konkurrens ska uppstå är att eventuella konkurrenter till VR kan hyra materiel någonstans eftersom anskaffning av nya tåg vore en väldig investering. I praktiken är det bara VR som har materiel som passar i Finland eftersom järnvägarna har en annan bredd här än i andra europeiska länder.