Nedräkning för projekt Citybanan

I januari 2017 var samtliga tekniska system i Citybanan installerade och testade. Foto: Trafikverket
Stationerna i Citybanan är de första i Stockholm att ha plattformsväggar med glasdörrar som öppnar sig först när tåget är på plats. Foto: Trafikverket
Citybanans sträckning genom centrala Stockholm. Karta: Trafikverket
Rulltrappor vid Citybanans station City.  Foto: Trafikverket

Text: Annika Wihlborg

Den 10 juli 2017 blir ett historiskt datum för stockholmspendlarna. Då öppnar äntligen Citybanan för trafik, en sex kilometer lång pendeltågstunnel genom centrala huvudstaden. Det innebär att spårkapaciteten för tåg som trafikerar Stockholms innerstad fördubblas. Invigningen av Citybanan sätter också punkt för ett av det senaste decenniets största infrastrukturprojekt i Sverige.

Citybanans spår och dess två stationer, Stockholm City respektive Stockholm Odenplan var i princip färdigbyggda redan i juni 2016. Sedan dess har Trafikverket och deras samarbetspartners fokuserat på att installera och trimma in samtliga tekniska system som krävs för att anläggningen ska fungera. I januari 2017 var samtliga tekniska system, inklusive de automatiserade plattformsväggarna som skiljer plattformarna från spåren vid stationerna, installerade och testade. Ansvaret för att driva och underhålla Citybanan vilar på två aktörer, Trafikverket Underhåll som ansvarar för tunneln och järnvägsanläggningen samt SL, som ansvarar för de två nya stationerna.

 

”Ett projekt i världsklass”

Fram till den sista mars pågår överlämningen av projektet från Trafikverket till SL och Trafikverket Underhåll. Det slutliga överlämnandet sker efter att motionsloppet Tunnel Run Citybanan har ägt rum den 25 mars. För närvarande pågår en samordnad provning av anläggningarna och förvaltarna kommer att utbilda och träna sina organisationer inför trafikstarten.

– Vi är mycket stolta över det här projektet, som definitivt är i världsklass och håller en mycket hög teknisk standard. När vi överlämnar projektet till dessa två aktörer gäller det att vi är helt överens om att den tekniska standarden på järnvägen är den rätta och att stationerna uppfyller de funktionskrav som formulerats. Den stora utmaningen just nu är att få det där sista helt klart, vi arbetar med listor och restpunkter. Samtidigt ska förvaltarna vara förberedda att ta över ansvaret och driften. Det krävs ett bra samspel och en kontinuerlig dialog, säger Kjell-Åke Averstad, Trafikverkets projektchef för Citybanan.

Omfattande överlämning till SL och Trafikverket Underhåll
En viktig del av överlämningen är alla de dokument som SL och Trafikverket Underhåll får av Trafikverket. Dokumenten består bland annat av de ritningar som Citybanan byggts utifrån samt förvaltningshandlingar som visar hur den färdiga anläggningen ser ut tillsammans med instruktioner kring hur den ska skötas.
Parallellt pågår arbetet med att återfylla de arbetstunnlar som projektets entreprenörer använt vid Norra Stationsgatan och Torsgatan. Arbetet med att köra ner bergmassor och fylla igen arbetstunnlarna beräknas fortgå fram till invigningen. Den stenkross som ska användas till att fylla igen tunnlarna kommer från ett annat stort infrastrukturprojekt i regionen, nämligen Förbifart Stockholm.
– Flera faktorer bidrar till att göra Citybanan till ett projekt i världsklass, bland annat de stora tekniska utmaningarna och att projektet genomförts i den omgivning som centrala Stockholm utgör. Vi har kunnat hålla tidplan och budget genom en omfattande kommunikation och tydlig styrning av projektet. Arbetssättet har varit certifierat från start till mål, säger Kjell-Åke Averstad.

Fakta:
Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm, med två nya stationer: Stockholm City och Stockholm Odenplan. I projektet ingår även en 1,4 kilometer lång järnvägsbro i Årsta.