Så ska tunnelbanans C20-vagnar uppgraderas

Stockholms tunnelbana, modell C20-tåg, mellan stationerna Bergshamra och Danderyds sjukhus på Röda linjen. Foto: Christer Wiik

Tunnelbanevagnar av modellen C20 hör till Sveriges viktigaste fordon för persontransport. Nu ska landstinget uppgradera de 271 vagnarna för att säkerställa en väl fungerande tunnelbanevagn även i framtiden. Det meddelar Stockholms läns landsting, SLL i sitt nyhetsbrev.

C20-fordonen började köra i SL-trafiken under åren 1998-2004. Den beräknade livslängden är 30 år. Nu har halva tiden gått och även om tunnelbanevagnarna har en fortsatt god komfort och hög driftsäkerhet, behöver vagnarnas funktion utvecklas för att möta kraven och målen för tunnelbanan. Investeringsprojektet kommer totalt att kosta 1 224 miljoner kronor och beräknad start för serieproduktion är 2019.

Tunnelbanevagnarna kommer att uppgraderas genom en rad förbättrande åtgärder. Antalet resenärer ökar samtidigt som trafiksituationen i tunnelbanan förändras över tid vilket påverkar trängseln. Därför utformas vagnarnas inredning för att få ett smidigare och bättre flöde av resenärer och på så sätt kunna hantera ett ökat antal resande. Nya, flexibla ytor i vagnarna ska underlätta för resenärer med till exempel barnvagn eller rullstol. Dessutom installeras nya informationsskyltar inne i vagnarna och ett nytt videoövervakningssystem för ökad trygghet. Åtgärderna bygger delvis på en resenärsundersökning som genomförts och som fångat upp synpunkter från resenärer.

I uppgraderingen ingår även ett förbättringsarbete med värme- och ventilationssystemen på fordonen, vilket bland annat beräknas minska elförbrukningen i tunnelbanan. Samtidigt görs insatser för att förbättra arbetsmiljön för både förare och personal som jobbar i anslutning till tågen.
Källa: SLL